Politica de confidențialitate

1. Manual și definiții

 1. Operatorul datelor cu caracter personal ale clienților/utilizatorilor magazinului online, cunoscut și sub numele de Vânzător: U Kubusia sp. z o.o. sp. komandytowa, telefon: 658880020, NIP: 6991912537, REGON: 300756332.
 2. Puteți contacta operatorul prin:
  1. la adresa poștală: Przyjemskiego 10, 63-900 Rawicz;
  2. la următoarea adresă de e-mail: babyhit@babyhit.ro.
 3. Utilizator - o persoană fizică care accesează site-ul (site-urile) web al(e) magazinului online sau utilizează serviciile sau funcțiile descrise în prezenta politică de confidențialitate și cookie-uri.
 4. Cumpărător - o persoană fizică cu capacitate juridică deplină, o persoană fizică care este un consumator, o persoană juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, care este învestită cu capacitate juridică prin lege, care încheie un contract la distanță cu vânzătorul.
 5. Webshop - un site web operat de către Vânzător, disponibil la adresa (paginile) electronică: https://babyhit.ro, prin intermediul căruia Cumpărătorul/utilizatorul poate obține informații despre Bunuri și disponibilitatea acestora și poate achiziționa Bunurile sau comanda serviciul.
 6. Buletin informativ - informații din partea vânzătorului trimise cumpărătorului/utilizatorului prin mijloace electronice, inclusiv informații comerciale în sensul Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (articolul 344 din Legea CXC din 2020), a căror primire este voluntară și este supusă consimțământului cumpărătorului/utilizatorului.
 7. Cont - toate datele stocate în magazinul online și în sistemul informatic al vânzătorului referitoare la client/utilizator și la comenzile plasate și contractele încheiate de client/utilizator, care permit clientului/utilizatorului să plaseze comenzi și să încheie contracte.
 8. RODO - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

2. Scopurile, temeiul juridic și durata prelucrării

 1. În vederea executării Contractului de vânzare la distanță, Vânzătorul va procesa:
  1. informații despre dispozitivul utilizatorului pentru a asigura buna funcționare a serviciilor: adresa IP a computerului, informații conținute în cookie-uri sau alte tehnologii similare, date de sesiune, date de navigare, date despre dispozitiv, date legate de activitatea pe site, inclusiv activitățile de pe pagini individuale;
  2. informații de geolocalizare, în cazul în care utilizatorul și-a dat consimțământul pentru ca furnizorul să aibă acces la geolocalizare. Informațiile de geolocalizare sunt utilizate pentru a furniza oferte de produse și servicii mai personalizate;
  3. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor: numele, prenumele, sediul social, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de identificare fiscală, numărul de cont bancar sau alte date cu caracter personal necesare pentru finalizarea achiziției și pe care Operatorul de date solicită să fie furnizate în timpul achiziției.
 2. Aceste informații nu conțin informații despre identitatea Utilizatorilor, dar pot fi considerate date cu caracter personal împreună cu alte informații și, prin urmare, Administratorul va asigura protecția deplină a informațiilor furnizate de RODO.
 3. Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RODO în scopul furnizării serviciului, și anume în scopul încheierii unui contract de furnizare de servicii electronice, în conformitate cu Termenii și condițiile generale, și în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RODO în legătură cu consimțământul pentru utilizarea anumitor cookie-uri sau a altor tehnologii similare, exprimat prin setările corespunzătoare ale browserului de internet în conformitate cu Legea privind telecomunicațiile, sau în legătură cu consimțământul pentru geolocalizare. Prelucrarea datelor de către Cumpărător/utilizator va continua până la sfârșitul utilizării magazinului online.
 4. Operatorul de date se angajează să ia măsurile prevăzute la articolul 32 din RODO, și anume să pună în aplicare măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscului, ținând seama de stadiul actual al tehnicii, de costurile de punere în aplicare, de natura, domeniul de aplicare și scopurile prelucrării și de riscul de diferite grade de probabilitate și gravitate a încălcării drepturilor sau libertăților persoanelor fizice.

3. Activitățile de marketing ale operatorului

 1. Operatorul de date poate publica informații de marketing despre produsele sau serviciile sale pe site-ul web al magazinului online. Afișarea acestui conținut este realizată de către Operatorul de date în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO, și anume publicarea de conținut legat de serviciile furnizate și de conținut promoțional al campaniilor la care participă Operatorul de date, în conformitate cu interesul legitim al Operatorului de date. În același timp, această acțiune nu încalcă drepturile și libertățile Clienților/Utilizatorilor, care se așteaptă să primească conținut similar și, într-adevăr, se așteaptă și au ca obiectiv direct să viziteze site-ul (site-urile) magazinului online.

4. Destinatarii datelor utilizatorului

 1. Operatorul de date transferă datele cu caracter personal ale utilizatorilor către persoanele împuternicite numai pe baza unor contracte de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopul furnizării de servicii către Operatorul de date, cum ar fi găzduirea și întreținerea site-ului web, servicii IT, servicii de marketing și de relații publice.

5. Transferul de date cu caracter personal către țări terțe

 1. Datele cu caracter personal nu sunt prelucrate în țări terțe.

6. Drepturile persoanelor vizate

 1. Toate persoanele vizate au dreptul de a:
  1. acces (articolul 15 din RODO) - poate obține confirmarea din partea operatorului dacă datele cu caracter personal care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate. În cazul în care sunt prelucrate date referitoare la o persoană fizică, persoana vizată are dreptul de a avea acces la acestea și de a obține următoarele informații: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt transferate sau transmise ulterior, durata de stocare sau criteriile de determinare a acesteia, dreptul persoanei vizate de a obține rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal și de a se opune unei astfel de prelucrări;
  2. obținerea unei copii a datelor [articolul 15 alineatul (3) din RODO] - obținerea unei copii a datelor prelucrate, prima copie fiind gratuită, iar pentru alte copii, operatorul de date poate percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative;
  3. pentru rectificare (articolul 16 din RODO) - poate solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc sau completarea datelor incomplete;
  4. dreptul la ștergere (articolul 17 din Notificarea privind protecția datelor) - puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când operatorul nu mai are un temei juridic pentru prelucrare sau când datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care sunt prelucrate;
  5. restricționarea prelucrării (articolul 18 din RGPD) - puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care:
   1. persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal - pentru o perioadă de timp care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor
   2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii și solicită o restricție de utilizare,
   3. Operatorul nu mai are nevoie de datele respective, dar persoana vizată are nevoie de ele pentru a stabili, exercita sau apăra un drept,
   4. persoana vizată s-a opus prelucrării - până când se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
  6. portabilitatea datelor (articolul 20 din RGPD) - dreptul de a primi datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a solicita transferul datelor către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate sau pe un contract încheiat cu aceasta și în cazul în care prelucrarea se realizează prin mijloace automatizate;
  7. obiecție (articolul 21 din RGPD) - vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri legitime de către operator din motive legate de situația dumneavoastră particulară, inclusiv crearea de profiluri. Operatorul va examina apoi dacă există motive legitime valabile pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau asupra motivelor necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor. În cazul în care se apreciază că interesele persoanei vizate prevalează asupra celor ale operatorului, operatorul va înceta prelucrarea în acest scop;
  8. își pot retrage consimțământul în orice moment și fără a oferi vreun motiv, dar prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată înainte de retragerea consimțământului rămâne legală. Retragerea consimțământului va duce la încetarea de către operator a prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile pentru care a fost dat consimțământul.
 2. Pentru a exercita drepturile menționate mai sus, persoana vizată trebuie să contacteze operatorul de date prin intermediul datelor de contact furnizate și să informeze operatorul de date cu privire la dreptul pe care dorește să îl exercite și în ce măsură.

7. Președinte al Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal

 1. Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, care, în Polonia, este președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal, Varșovia, ul. Stawki 2, care poate fi contactat la adresa de e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
 2. prin poștă: ul. Stawki 2, 00-193 Varșovia;
 3. prin intermediul cutiilor poștale electronice disponibile la următoarea adresă: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. Hotline: 606-950-000.

8. Responsabil cu protecția datelor

 1. În orice caz, persoana vizată poate contacta, de asemenea, responsabilul cu protecția datelor al operatorului de date direct prin e-mail sau în scris la adresa operatorului de date menționată în secțiunea 1, punctul 2 din prezenta politică de confidențialitate și cookie-uri.

9. Modificări ale politicii de confidențialitate

 1. Politica de confidențialitate și de utilizare a modulelor cookie poate fi modificată sau actualizată în funcție de necesitățile curente ale administratorului, pentru a oferi clienților/utilizatorilor informații actualizate și fiabile.

10. Tort

 1. Magazinul online colectează informații despre clienți, utilizatori și comportamentul acestora în următoarele moduri:
  1. prin intermediul datelor furnizate în mod voluntar în formulare, în scopuri care decurg din funcționalitatea formularului respectiv;
  2. prin stocarea de cookie-uri pe echipamentul terminal;
  3. prin colectarea de jurnale ale serverului web de către furnizorul de găzduire a magazinului web (necesară pentru buna funcționare a site-ului web).
 2. Cookie-urile sunt date IT, în special fișiere text, care sunt stocate pe echipamentul terminal al clientului/utilizatorului și care sunt utilizate pentru utilizarea site-ului Internet Shop. Cookie-urile conțin, de obicei, numele site-ului web de pe care provin, perioada de stocare pe echipamentul terminal și un număr unic.
 3. Magazinul web utilizează cookie-uri numai dacă clientul/utilizatorul și-a dat acordul prealabil. Consimțământul pentru utilizarea tuturor modulelor cookie de către magazinul web se dă prin apăsarea butonului "Închide" în timp ce este afișat mesajul despre modulele cookie utilizate de magazinul web sau prin închiderea mesajului.
 4. În cazul în care Cumpărătorul/Utilizatorul nu este de acord cu utilizarea modulelor cookie de către Magazin, acesta poate utiliza opțiunea "Nu sunt de acord", care este disponibilă și în mesajul Magazinului privind modulele cookie, sau poate modifica setările browserului de internet pe care îl utilizează (ceea ce poate duce, totuși, la nefuncționarea corespunzătoare a site-ului web al Magazinului).
 5. Pentru a gestiona setările cookie-urilor, selectați browserul/sistemul dvs. din listă și urmați instrucțiunile pentru Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal din cookie-uri este interesul legitim al operatorului de date de a furniza servicii de înaltă calitate și de a garanta securitatea serviciilor.
 7. Magazinul online utilizează două tipuri principale de cookie-uri: cookie-uri de sesiune și cookie-uri persistente. Cookie-urile de sesiune sunt fișiere temporare care sunt stocate pe echipamentul terminal al Utilizatorului până când Utilizatorul se deconectează, părăsește Magazinul online sau oprește software-ul (browser-ul web). Cookie-urile persistente sunt stocate pe echipamentul terminal al Clientului/Utilizatorului pentru o perioadă de timp specificată în parametrii cookie-urilor sau până când Clientul/Utilizatorul le șterge.

Cookie-uri funcționale (esențiale)
babyhit.co.uk
prompt_token: 365 soare, prăjituri
Acesta identifică clientul magazinului.
shop_monit_token: 30 minut, cookie
Identifică clientul.
Client:
Client autentificat / clientul nu este autentificat în coș.
afiliat: 90 nap, cookie
Stochează informații despre ID-ul partenerului de la care a fost deschisă tranzacția.
comenziDocumente: cookie
Stochează informații despre starea de imprimare a documentului.
__idsui: 1095 nap, cookie
Un fișier necesar pentru ca așa-numita autentificare ușoară să funcționeze pe site.
__idsual: 1095 nap, cookie
Fișier necesar pentru ca așa-numita autentificare ușoară să funcționeze pe site.
__IAI_SRC: 90 nap, cookie
Acesta stochează doar sursa din care a fost deschisă pagina.
login: cookie
Stochează informații despre faptul că utilizatorul s-a logat pe site.
CPA:
Conține informații privind variabilele pentru programele CPA/CPS la care participă site-ul.
__IAIRSABTVARIANT__:
Test A/B și IdoSell RS
varianta de configurare a motorului
identificator.
basket_id: 365 nap, cookie A
este identificatorul coșului de cumpărături al utilizatorului site-ului web, atribuit pe durata sesiunii curente.
page_counter:
Contor de pagini: 1 nap, cookie
LANGID: 180 nap, cookie
Stochează informații despre limba selectată de către utilizatorul site-ului web.
REGID: 180 nap, cookie
Stochează informații despre regiunea utilizatorului site-ului web.
CURRID: 180 nap, cookie
Stochează informații despre moneda paginii selectate de utilizator.
__IAIABT__:
Stochează ID-ul dvs. de test A/B în scopul testării și îmbunătățirii funcționalității magazinului online.
__IAIABTSHOP__: Az
Stochează identificatorul întreprinderii care participă la testul A/B.
__IAIABTVARIANT__: 30 nap, cookie
Stochează identificatorul variantei extrase ca parte a unui test A/B în curs de desfășurare.
toplayerwidgetcounter[]: cookie
Acesta stochează numărul de apariții ale unui mesaj pop-up.
samedayZipcode: 90 nap, cookie
Stochează informații despre codul poștal al utilizatorului site-ului web, care este necesar pentru SameDay
prin serviciul de curierat.
applePayAvailability: 30 nap, cookie
Stochează informații despre disponibilitatea ApplePay pentru utilizator
metoda de plată.
paypalMerchant: 1 nap, cookie PayPal
ID-ul contului.
toplayerNextShowTime_: cookie
Stochează informații despre momentul în care va apărea următorul mesaj pop-up.
discountCode_clicked: 1 nap, cookie
Stochează informații despre închiderea culoarului de reducere activ.
freeeshipping_clicked: 1 nap, cookie
Stochează informațiile în cazul expedierii gratuite
este închisă.
redirecționarea către: cookie
Stochează informații atunci când se afișează pop-up-ul cu limba sugerată de magazin
se închide.
filterHidden: 365 soare, prăjituri
Atunci când faceți clic pe opțiunea "Collapse goods filter", sistemul salvează filtrul care va fi eliminat la actualizarea listei de mărfuri.
toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Stochează informații despre închiderea mesajului pop-up.
cpa_currency: 60 perc, cookie
Include informații valutare pentru programele CPA/CPS la care participă site-ul.
basket_products_count: cookie
Stochează informații despre numărul de produse din coș.
wishes_products_count: cookie
Stocați informații despre numărul de produse din lista de favorite.
IAI S.A.
iai_accounts_toplayer: 30 nap, cookie
Se asigură că pop-up-ul care vă informează despre serviciul de conectare IdoAccounts
mesaj (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/)
este afișat corect.
IdoSell
platform_id: cookie
Stochează informații despre dacă o pagină este afișată într-o aplicație mobilă.
paypalAvailability_: 1 nap, cookie
Stochează informații despre faptul că utilizatorul are acces la PayPal
metoda de plată.
ck_cook:
Acesta stochează informații despre faptul că utilizatorul site-ului web și-a dat sau nu consimțământul pentru cookie-uri.
IdoAccounts
accounts_terms:
Stochează informații despre faptul că utilizatorul a acceptat permisiunea de a utiliza IdoAccounts
serviciul.
Google
NID: 180 nap, cookie
Aceste module cookie (NID, ENID) sunt utilizate pentru a reține preferințele utilizatorului și alte informații, cum ar fi limba preferată, numărul de rezultate afișate pe pagina de rezultate a căutării (de exemplu 10 sau 20) și dacă utilizatorul dorește să activeze Google SafeSearch.
filtru. Acest fișier este, de asemenea, necesar pentru a furniza serviciul de plată Google Pay.
Google reCAPTCHA
_GRECAPTCHA: 1095 nap, cookie
Acest cookie se numește Google reCAPTCHA
care protejează site-ul nostru web de solicitările de spam din formularele de contact.
PayPal
ts: cookie
Acest cookie este de obicei setat de PayPal
și sprijină serviciile de plată de pe site.
ts_c:
Acest cookie este de obicei setat de PayPal
și este utilizat pentru a preveni frauda.
x-pp-s: cookie
Acest cookie este de obicei setat de PayPal
și sprijină serviciile de plată de pe site.
enforce_policy:
Acest cookie este de obicei setat de PayPal
și sprijină serviciile de plată de pe site.
tsrce: 3 nap, süti
Acest cookie este de obicei setat de PayPal
și sprijină serviciile de plată de pe site.
l7_az:
Acest cookie de la PayPal
funcția de autentificare pe site.
LANG: 1 nap, süti
Acest cookie este de obicei setat de PayPal
și sprijină serviciile de plată de pe site.
nsid: a
Cookie utilizat în legătură cu tranzacțiile de pe site.
Cookie-ul este necesar pentru tranzacții sigure.
<br>
Analitikai sütik
IAI S.A.
__IAI_AC2: 45 nap, cookie
urmărirea activității
identificatorul pentru a colecta istoricul surselor de precomandă și sursa prin care a fost plasată comanda în conformitate cu modelul de atribuire a ultimului clic.
Google Analytics
_ga_: 730 nap, cookie A
Cookie-uri utilizate de Google Analytics
, care colectează informații despre numărul de vizite ale utilizatorului pe site și data primei și ultimei vizite.
_ga: 730 nap, cookie
Acesta înregistrează un identificator unic care este utilizat pentru a genera statistici despre modul în care vizitatorul utilizează site-ul web.
_gid: 1 nap, süti
Cookie-ul _gid înregistrează un identificator unic care este utilizat pentru a genera statistici despre modul în care vizitatorul utilizează site-ul.
_gat: A
este utilizat pentru a limita viteza cererilor. Analytics anonimizează adresa IP.
_dc_gtm_UA-#: 730 nap, cookie A
Google Tag Manager de Google Analytics script tag
cookie utilizat pentru a verifica încărcarea unui tag. Analytics anonimizează adresa IP.
FPLC: Nem-HttpOnly
Cookie numit FPLC, cu valoarea hașurată derivată din valoarea FPID.
_gat[_]: A
este utilizat pentru a limita viteza cererilor. În cazul în care se modifică
Google Analytics este implementat cu ajutorul Google Tag Manager, acest modul cookie se numește _dc_gtm_
este atribuit numele acestui modul cookie.
_gat_gtag: 1 perc, cookie
Folosit pentru a analiza tiparele de navigare ale vizitatorilor, fluxurile, sursele și alte informații.
__utma: 730 nap, cookie
Utilizat pentru a face distincția între utilizatori și sesiuni. Cookie-ul este creat atunci când javascript este
bibliotecă este executată și nu există deja un cookie __utma. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.
__utmb: Az
cookie utilizat pentru a determina noile sesiuni/vizite.
Cookie-ul este creat atunci când javascript
și nu există un cookie __utmb existent. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.
__utmc: cookie
Acesta nu este utilizat de ga.js. Este configurat pentru interoperabilitate cu urchin.js. Anterior, acest modul cookie se numea __utmb
cookie pentru a determina dacă utilizatorul se află într-o nouă sesiune/vizită.
__utmt: 10 perc, cookie A
este utilizat pentru a limita numărul de cereri.
__utmz: A
stochează sursa de trafic sau campania care explică modul în care utilizatorul a ajuns pe site-ul dumneavoastră. Cookie-ul este javascript
de bibliotecă și este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.
__utmv: 730 nap, cookie
Se utilizează pentru a stoca date variabile individuale la nivelul vizitatorilor. Acest modul cookie este creat atunci când dezvoltatorul utilizează funcția _setCustomVar
cu o variabilă personalizată la nivel de vizitator. Acest modul cookie a fost, de asemenea, utilizat pentru metoda _setVar, acum depășită. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.
AMP_TOKEN: 365 nap, cookie
Acesta conține un token care poate fi utilizat pentru a identifica un client din serviciul de identificare a clienților AMP. Alte valori posibile indică o dezabonare, o solicitare de la bord sau un eșec în recuperarea identificatorului clientului de la serviciul de identificare a clientului AMP.
FPID:
FPID (First Party Identifier): 730 de zile, cookie
Acest modul cookie are ca valoare implicită FPID (First Party Identifier)
în mod implicit. Valoarea stocată în FPID este utilizată pentru a seta ID-ul clientului în cererea trimisă către serverele Google.
_gaexp: A
este utilizat pentru a determina includerea utilizatorului în experiment și data de expirare a experimentelor la care a participat utilizatorul.
_opt_awcid: 1 nap, cookie
A Google Ads
cookie utilizat pentru campaniile atribuite identificatorilor de client.
_opt_awmid: 1 nap, cookie
A Google Ads pentru campanii
identificatorul de campanie utilizat pentru campaniile atribuite.
_opt_awgid: 1 nap, cookie
A Google Ads
pentru identificatorii de grup
utilizate pentru campaniile atribuite la
_opt_awkid: 1 nap, cookie
A Google Ads
utilizat pentru campaniile atribuite identificatorilor de criterii
_opt_utmc: 1 nap, cookie
stochează ultima utm_campanie
parametrul de interogare.
_opt_expid: 0.2 perc, cookie Az utm_campaign
salvează ultimul parametru al interogării.
Google Analytics pixel: 999 nap, nyomkövető pixel A pixel a
măsoară vizitele, clicurile și alte comportamente digitale. Acest lucru vă permite să vă ajustați strategia de marketing.
__utmli: A
cookie-ul face parte din Enhanced Link Attribution, care (încearcă) să facă distincția între clicurile pe link-urile care indică aceeași țintă în analizele on-page. Acesta include identificatorul linkului pe care s-a făcut clic (sau al părintelui său) (dacă există), care ar trebui să fie scanat pe pagina următoare, astfel încât analizele on-page să poată determina în ce parte a paginii s-a aflat link-ul pe care s-a făcut clic.
Grupul Kelkoo
Kk_leadtag: 365 nap, cookie A
este utilizat pentru a determina versiunea dispozitivului de urmărire utilizat.
kk_gcli: A Kelkoo Group
pentru a măsura eficiența campaniilor dvs. publicitare.
kelkooid: A Kelkoo Group
pentru a măsura eficiența campaniilor dvs. publicitare.
Kelkoo Sales Tracking pixel: cookie Ultimul apel înregistrat
care conține o listă a ultimelor apeluri primite de la pixelul Kelkoo Sales Tracking cu toate informațiile trimise.
Google Maps
SID: 3650 nap, süti
Acestea conțin o înregistrare semnată digital și criptată a ID-ului contului Google al utilizatorului și a ultimei ore de conectare. Combinația acestor module cookie (SID, HSID) permite Google să blocheze o serie de tipuri de atacuri, cum ar fi încercările de a fura conținutul formularelor trimise către serviciile Google.
<br>
Reklám sütik
Meta (Facebook)
fbsr_: cookie
O aplicație Facebook
conține o cerere semnată de către un utilizator.
fbss_: 365 nap, cookie
Sesiune partajată pe Facebook.
fbs_:
Sesiune Facebook: 30 de minute, cookie
sesiune Facebook.
Meta Pixel: 999 nap, nyomkövető pixel A
Un Meta Pixel este o bucată de cod care vă permite să măsurați eficiența anunțurilor dvs. prin înțelegerea acțiunilor întreprinse de utilizatorii site-ului dvs. web și vă permite să vă asigurați că anunțurile afacerii dvs. sunt afișate persoanelor potrivite.
_fbp: 90 nap, süti
Un modul cookie utilizat pentru a stabili profilul utilizatorilor și pentru a potrivi anunțurile cât mai aproape posibil de profilul utilizatorului.
fr: 90 nap, süti
Un modul cookie utilizat pentru a stabili profilul utilizatorilor și pentru a potrivi anunțurile cât mai aproape posibil de profilul utilizatorului.
_fbc: 730 nap, cookie
Ultima vizită la magazin.
tr: cookie
Un modul cookie utilizat pentru crearea de profiluri de utilizator și pentru a corela cât mai bine publicitatea cu profilul utilizatorului.
jöjjön ide, jöjjön ide, jöjjön ide, jöjjön ide..:
Acest modul cookie ajută la identificarea și aplicarea unor măsuri de securitate suplimentare în cazul în care cineva încearcă să obțină acces neautorizat la contul dvs. de Facebook, de exemplu prin introducerea unor parole aleatorii. De asemenea, este utilizat pentru a stoca informații care permit Facebook să reseteze contul unui utilizator în cazul în care acesta își uită parola sau pentru a oferi o autentificare suplimentară în cazul în care suspectează că cineva a intrat în contul său. Printre exemple se numără modulele cookie "sb" și "dbln", care pot identifica în mod sigur browserul unui utilizator.
usida: cookie A
colectează o combinație între browserul utilizatorului și un identificator unic
care este utilizat pentru a potrivi reclamele cu utilizatorii.
wd:
Acest modul cookie ajută la gestionarea traficului între servere și la analiza vitezei de încărcare a produselor Meta pentru diferiți utilizatori. Datorită cookie-urilor, Meta poate înregistra, de asemenea, raportul de aspect și dimensiunea ecranului și a ferestrelor utilizatorului și poate ști dacă utilizatorul a activat modul de contrast ridicat, astfel încât să poată afișa corect site-urile și aplicațiile sale. Acest lucru include, de exemplu
"dpr" și "wd"
pentru a oferi utilizatorului parametrii de ecran optimi pentru dispozitiv.
locale: 9 days, cookie
Acest modul cookie conține locația ultimului utilizator conectat la browser.
datr: 7 nap, süti A datr süti
este conceput pentru a identifica browserul web utilizat pentru a se conecta la Facebook, indiferent de utilizatorul logat. Acest modul cookie joacă un rol esențial în funcțiile de securitate și integritate ale paginii Facebook.
babyhit.co.uk
RSSID: 180 nap, az IdoSell RS cookie
ID-ul de utilizator utilizat pentru a afișa oferte de produse personalizate pe site.
__IAIRSUSER__: 60 perc, az IdoSell RS cookie
ID-ul de utilizator utilizat pentru a afișa oferte de produse personalizate pe site.
Google Analytics
__gads: 395 nap, cookie A
targetarea anunțurilor sau retargeting
pentru a asigura.
<br>

 1. Utilizăm cookie-uri în următoarele scopuri:
  1. pentru a produce statistici care ne ajută să înțelegem modul în care clienții/utilizatorii Internet Shop utilizează site-urile web, ceea ce ne permite să îmbunătățim structura și conținutul acestora;
  2. menținerea sesiunii Clientului/utilizatorului (după autentificare), astfel încât Clientul/utilizatorul să nu fie nevoit să introducă din nou datele sale de autentificare și parola pe fiecare subpagină a Magazinului online;
  3. definirea profilului clientului/utilizatorului pentru a afișa oferte de produse și materiale personalizate în rețelele de publicitate, în special în rețeaua Google.
 2. Software-ul de navigare pe internet (browser web) permite, de obicei, stocarea implicită a cookie-urilor în echipamentul terminal al clientului/utilizatorului. Clienții/utilizatorii își pot modifica setările în acest sens. Browserul web vă permite să ștergeți cookie-urile. De asemenea, este posibilă dezactivarea automată a modulelor cookie.
 3. Restricționarea utilizării modulelor cookie poate afecta unele dintre funcționalitățile disponibile pe paginile magazinului.
 4. Cookie-urile sunt plasate pe echipamentul terminal al clientului/utilizatorului și pot fi utilizate și de către agenții de publicitate și partenerii magazinului online care lucrează cu magazinul online.
 5. Cookie-urile pot fi utilizate de rețeaua Google pentru a difuza anunțuri adaptate la modul în care Clientul/utilizatorul utilizează Magazinul online. În acest scop, acestea pot stoca informații despre calea de navigare a utilizatorului sau despre timpul petrecut pe o anumită pagină: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Vă recomandăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestor companii pentru a înțelege modul în care acestea utilizează cookie-urile în statistici: Politica de confidențialitate Google Analytics.
 7. În ceea ce privește informațiile colectate de rețeaua de publicitate Google cu privire la preferințele Clientului/utilizatorului, Clientul/utilizatorul poate vizualiza și edita informațiile din cookie-uri vizitând https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Site-ul magazinului online conține plug-in-uri care pot transmite date ale clienților/utilizatorilor către administratori, cum ar fi Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
 9. Operatorul de date poate partaja datele clienților/utilizatorilor cu firme de curierat pentru buna desfășurare a Contractului de telemarketing. Metodele de livrare disponibile în prezent sunt disponibile în magazinul online la adresa https://babyhit.ro/rum-delivery.html
 10. Operatorul de date poate partaja datele Clientului/Utilizatorului cu sistemele de plată online pentru buna desfășurare a Contractului de telemarketing. Metodele de plată disponibile în prezent sunt disponibile sub formă de plată în avans în Magazinul Web la adresa https://babyhit.ro/rum-payments.html

11. Buletin informativ

 1. Clientul își poate da consimțământul de a primi informații comerciale prin e-mail, bifând opțiunea corespunzătoare în formularul de înregistrare sau, ulterior, în fila corespunzătoare. În cazul unui astfel de consimțământ, Clientul/Utilizatorul va primi informații legate de magazinul online (buletinul informativ), precum și alte informații comerciale trimise de către Vânzător la adresa de e-mail furnizată de Client/Utilizator.
 2. Clientul se poate dezabona de la buletinul informativ în orice moment, bifând căsuța corespunzătoare din contul său, utilizând formularul https://babyhit.ro/newsletter.php, făcând clic pe link-ul corespunzător din conținutul fiecărui buletin informativ sau contactând Serviciul Clienți.

12. Cont

 1. Cumpărătorul/utilizatorul nu poate publica niciun conținut, inclusiv opinii și alte date de natură ilegală, pe magazinul online sau către vânzător.
 2. Clientului/utilizatorului i se va acorda acces la cont după înregistrare.
 3. Ca parte a înregistrării, clientul/utilizatorul introduce tipul sau genul facturii, numele, prenumele, numele societății, numărul de identificare fiscală, detaliile documentului de vânzare, detaliile de livrare, adresa de e-mail și selectează o parolă. Clientul/utilizatorul garantează că informațiile furnizate de acesta în formularul de înregistrare sunt corecte. Înregistrarea necesită o citire amănunțită a Termenilor și condițiilor generale și o mențiune pe formularul de înregistrare care să ateste că Clientul/Utilizatorul a citit Termenii și condițiile generale și că acceptă pe deplin toate dispozițiile acestora.
 4. În momentul în care se acordă accesul la Cont, se încheie un acord între Vânzător și Cumpărător pentru furnizarea de servicii electronice legate de Cont pentru o perioadă de timp nedeterminată. Consumatorul poate renunța la acest acord în conformitate cu Termenii și condițiile generale.
 5. Înregistrarea unui Cont pe una dintre paginile Magazinului online este, de asemenea, o înregistrare care vă oferă acces la celelalte pagini pe care este disponibil Magazinul online.
 6. Cumpărătorul/utilizatorul poate rezilia contractul de furnizare de servicii electronice în orice moment, cu efect imediat, informând vânzătorul prin e-mail sau în scris către operatorul de date la adresa specificată în secțiunea 1, punctul 2 din prezenta politică de confidențialitate și cookie-uri.
 7. Vânzătorul are dreptul de a rezilia contractul de servicii pentru Cont în cazul încetării furnizării serviciului sau al transferului serviciului Webshop către o terță parte, în cazul încălcării legii sau a prevederilor Termenilor și Condițiilor Generale de către Client/Utilizator, precum și în cazul inactivității Clientului/Utilizatorului timp de 6 luni. Contractul se reziliază cu un preaviz de șapte zile. Vânzătorul poate solicita autorizația Vânzătorului pentru reînregistrarea contului.
pixel